Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne


Mapa do celów projektowych – pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowywanie ich wyników, w tym sporządzanie lub aktualizacja mapy zasadniczej na potrzeby m.in. budownictwa mieszkaniowego, usługowego, drogowego.

Tyczenie obiektów budowlanych – opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wyniesienie w terenie osi konstrukcyjnych, punktów charakterystycznych budynków, tyczenie elementów sieci podziemnego uzbrojenia terenu, wyznaczanie elementów konstrukcyjnych budowli.

Inwentaryzacja obiektów budowlanych – pomiar powykonawczy nowo powstałych budynków lub budowli, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, obiektów liniowych.

Oferta Specjalna – mamy przygotowaną ofertę specjalnie dla tych, którzy chcą rozpocząć budowę domu. Polega ona na kompleksowej obsłudze całego procesu inwestycyjnego od przygotowania mapy do celów projektowych aż do pomiaru powykonawczego budynku. Dla osób, które zdecydują się na taką usługę mamy przygotowaną specjalną ofertę cenową.

Nasze usługi