Wznowienia znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych, ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych


Wznowienie punktów granicznych nie stanowi przedmiotu postępowania sądowego ani administracyjnego – jest to procedura geodezyjna, która pozwala uniknąć rozgraniczenia.

Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą zostać wznowione bez przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego, zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieją stosowne dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.

Jako profesjonalne biuro geodezyjno-kartograficzne, wykonujemy czynności związane z wznowieniem punktów granicznych na zlecenie zainteresowanych podmiotów, w tym ustalamy granicę działki ewidencyjnej. Opracowujemy również niezbędną dokumentację do przyjęcia znaków granicznych przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Wznowienie punktów granicznych w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi jedynie techniczną procedurę geodezyjną, która nie podlega kontroli sądowo-administracyjnej.

Wznowienie punktów granicznych może zostać dokonane wyłącznie na podstawie odpowiednich dokumentów, natomiast ustalenie granicy za pomocą innych środków dowodowych może odbyć się jedynie w postępowaniu rozgraniczeniowym.

Wznowione znaki graniczne, po ich stabilizacji bądź zamarkowaniu, podlegają dalszym pomiarom w oparciu o poziomą osnowę geodezyjną lub pomiarową osnowę sytuacyjną.

Nasze usługi